MARDLA, V.; ROOKS, E.; KOBZAR, G.; SAMEL, N. Glükoosi pidurdav toime trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimisele COXi inhibiitorite ja L-arginiiniga in vitro . Eesti Arst, 27 May 2014.