SINISALU , V. Eesti Tervishoiu Pildipank – õnnestumised ja kitsaskohad . Eesti Arst, 28 Apr. 2014.