EVERAUS, H. Mõtteid Eesti Bioeetika Nõukogu seminarist „Kvaliteetne kättesaadav arstiabi – unelm või eetiline imperatiiv“ . Eesti Arst, 29 Jan. 2014.