TEKKEL, M.; VEIDEMAN, T. Muutused töövõimetuspensioni saamises rahvastikurühmiti 1990–2012 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu alusel . Eesti Arst, 25 May 2015.