ANNI, K.; ENNOK, M.; BURK, K. Intelligentsuse hindamise võimalusi: Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala . Eesti Arst, 27 Apr. 2015.