TÜRK, S. Escherichia coli ja Klebsiella pneumoniae β-laktaamiresistentsus XXI sajandi teisel kümnendil . Eesti Arst, 26 Mar. 2015.