JEFIMOVA, N. Arst-residentide väljaränne. Mis on kolme aastaga muutunud?. Eesti Arst, 11.