EESTI ARST, A. Kroonika. Juuni-juuli 2015. Eesti Arst, 11.