LAAN, M. Eesti siirdemeditsiini maastiku ja võimaluste kompamine projektis „Happy Pregnancy”. Eesti Arst, 11.