SILDVER, K.; VEERUS, P.; LANG, K. Sünnikaalukõverad Eestis ja sünnikaalu mõjutavad tegurid: registripõhine uuring. Eesti Arst, 11.