EESTI ARST, A. Oktoober 2015 - Lisa 4. Ida-Tallinna Keskhaigla 230. Eesti Arst, 11.