EESTI ARST, A. Lisa 1. Eesti 2. tüüpi diabeedi juhend 2008. Eesti Arst, 11.