EESTI ARST, A. Lisa 2. Eesti terviseuuring 2006. Eesti Arst, 11.