EESTI ARST, A. Lisa 3. Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi V kongress. Eesti Arst, 11.