EESTI ARST, A. Lisa 4. Tallinna Lastehaigla 30. Eesti Arst, 11.