EESTI ARST, A. Lisa 5. Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi VI kongress. Eesti Arst, 11.