KUDDU, M. Väljakutsed eakate vähihaigete kiiritusravis. Eesti Arst, 11.