LASS, J.; TAMME, K.; IRS, A. Ravimite annustamine äärmise rasvumusega patsiendile –haigusjuhu kirjeldus. Eesti Arst, 11.