KAJAKAS, H. Saatekiri kui kommunikatsioonivahend patoloogiaresidendi vaatevinklist. Eesti Arst, 11.