EINO, K.; SALUVEER, E. Psühhoosihaigele võimaldatud nüüdisaegne toetusravi toob kasu nii haigele kui ka ühiskonnale. Eesti Arst, 24 Mar. 2016.