PAISTE, S.; VOROBJOVA, T.; KALLING, K.; UIBO, R. Meditsiiniline immunoloogia Eestis. Arengutendentse ja saavutusi kuni 1980. aastateni. Eesti Arst, 27 Sep. 2016.