TOIMETUS, E. A. Kroonika. November 2016. Eesti Arst, 19 Dec. 2016.