LETT, M. M. Nüüdisaegsed psühhotroopsed ained ning nende mõju hingamisfunktsioonile. Eesti Arst, 24 Nov. 2017.