LILLES, E. Raport: onkoloogilises ravis on piiratud ressurssidega saavutatud häid tulemusi. Eesti Arst, 19 Dec. 2017.