TARTU ÜLIKOOLIST, K. In memoriam emeriitdotsent Jüri Samarütel. Eesti Arst, 23 Jan. 2018.