KADASTIK, H. Psühhiaatria. Bensodiasepiinid ja dementsusrisk. Eesti Arst, 27 Feb. 2018.