THOMSON, S.; EVETOVITS, T.; CYLUS, J. Kaitse suurte ravikulude eest Tšehhis, Eestis ja Lätis: kolm kõrge sissetulekutasemega riiki – kolm erinevat kogemust. Eesti Arst, 25 Jun. 2018.