RAUKAS, M.; ZILMER, K. HIV-infektsiooni ravi arengust Eesti esimese patsiendi näitel. Eesti Arst, 29 Nov. 2018.