VOLKE, V. Eesti Arstide Liit ostab ligipääsu suurele täienduskoolituse veebikeskkonnale. Eesti Arst, 27 Dec. 2018.