OTTEP, K.; LAANPERE, M.; RINGMETS, I. Rasestumisvastaste meetodite kasutamine 16–44aastaste naiste hulgas Eestis: levimus, sotsiaalmajanduslikud ja tervishoiuteenustega seotud võimalikud barjäärid. Eesti Arst, 27 Mar. 2019.