REILE, R.; TEKKEL, M.; VEIDEMAN, T. Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest. Eesti Arst, 28 Aug. 2019.