FILIPPOV, M. Vahur Valvere: kaks Tallinna vähikeskust võiksid tulevikus ühineda. Eesti Arst, 28 Oct. 2019.