ANDERSON, E.; RÄTSEP, M.; PANOV, L.; VÄÄRSI, K.; KIRPU, V.; SOKUROVA, D.; EIGO, N. Perearstiabi kasutamise peamised põhjused ning perearsti ja pereõe tööjaotus 2017. aastal. Eesti Arst, 28 Oct. 2019.