ABEL-OLLO, K.; LÕHMUS, L. Euroopa narkootikumide tarvitamise veebiküsitluse metoodika ja esmased tulemused. Eesti Arst, 20 Dec. 2019.