TOIMETUS, E. A. Kroonika. November 2019. Eesti Arst, 20 Dec. 2019.