SLJUSARTŠUK, A.-M. Bakterite roll kartsinogeneesis ja vähi medikamentoosse ravi efektiivsuses. Eesti Arst, 26 Feb. 2020.