ALTRAJA, A.; THETLOFF, M.; KUUSK, K.; JÕGI, R. Astmapatsientide ravimikasutus ja raske astma esinemissagedus Eestis: üleriigiline retseptiandmebaasil põhinev uuring. Eesti Arst, 27 Apr. 2020.