TABA, P. Kas ülikool + haigla = ülikoolihaigla? Küsitlusuuring Euroopas. Eesti Arst, 28 Sep. 2020.