PRETT, L. Eesti tervishoiu esmatasandini jõudis kliiniliste otsuste tugisüsteem. Eesti Arst, 22 Dec. 2020.