NERMAN, J.; HIIE, A.; LAISAAR, T. Nööppatareist tingitud trahheoösofageaalne fistul: haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade. Eesti Arst, 22 Dec. 2020.