FILIPPOV, M. Arst on Eesti ühiskonnas väärikal positsioonil. Eesti Arst, 26 Feb. 2021.