ZIREL, √úLO. Uroloogia arengust Eestis kuni 1990. aastateni. Eesti Arst, 21 Jun. 2021.