PÕLLUSTE, K. Tervishoiutöötajate pädevuse hindamine ja tagamine . Eesti Arst, 1 Dec. 2002.