KÜTNER, R. Klodronaatpreparaadi kasutamine rinnavähi adjuvantravis . Eesti Arst, 1 Dec. 2003.