VESKI, P. Ravimpreparaatide väljatöötamise tulevikusuunad . Eesti Arst, 1 Sep. 2003.