SINISALU , V. Ei ole alternatiivi palgaleppe täitmisele . Eesti Arst, 1 Aug. 2003.