RÄTSEP, A. Teist tüüpi diabeediga haigete ravikuulekust mõjutavad patsiendipoolsed tegurid – kvalitatiivne uuring . Eesti Arst, 1 May 2003.