ANIJALG, E.; LEMBER, M.; SAADLA, P.; ERM, T. Amiodaroonravi harva esinev kõrvaltoime – naha hüperpigmetatsioon . Eesti Arst, 1 Feb. 2003.