KAASIK, A.-E. Ravitavuse piirid: kas eetikaprobleem? . Eesti Arst, 1 Jan. 2003.