RAISKI, M. Töö aitab vähendada vaesust ja tõrjutust Eestis . Eesti Arst, 1 Dec. 2004.